Úvodní slovo

Farní zájezd na Slovensko 24. 5. – 28. 5. 2019

Vítá vás mariánské poutní místo a farnost Sepekov.

Je to místo, které v historii mnozí naši předkové navštěvovali s touhou být vyslyšení a utíkali se zde podochranu Panny Marie. I v současnosti přicházejí mnozí z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby zde načerpali sílu pro svůj každodenní život.

A tak se tady v jisté mířenaplňuje to, co Panna Maria vyjádřila ve svém chvalozpěvu, kde říká: Blahoslavit mě budou všechna pokolení, neboť veliké věci mi učinil ten, který je mocný…

Protože žijeme v době internetu, využíváme i tuto možnost, jak dát o sobě vědět.  Na těchto stránkách naleznete informace o historii i současném životě tohoto poutního místa. Věříme, že zde naleznete inspiraci a povzbuzení a že nás navštívíte nejen virtuálně, ale i skutečně, k čemu jste všichni zváni!