ADVENT V SEPEKOVĚ

neděli 17. 12. – 11:00 mše svatá a možnost svátostí smíření.

sobotu 23. 12. – 18:30 mše svatá při svíčkách (4. adventní neděle). Zpívá místní schóla. Po mši svaté setkání na faře.

neděli 24. 12. mše svatá dopoledne nebude, bude až vánoční ve 23:00.

(Dopoledne je možné navštívit bohoslužbu v Milevsku v 8:00 v bazilice. Případně v sobotu 23. 12. v 18:30 mše svatá při svíčkách je s nedělní platností.)

*********************************************************************************************************

Během adventu budete mít možnost v kostele podpořit Domácí hospic Athelas v Písku. Děkujeme za podporu!!!