KŘÍŽOVÁ CESTA

Farnost Sepekov vás srdečně zve nakřížovou cestu

se svíčkami v ambitech kostela v Sepekově

v pátek 23. března 2018 v 19:30

 Svíčky budou k dispozici nebo můžete přinést i svoje. Doporučuji v kelímku.