Májové pobožnosti

Májové pobožnosti

Každou sobotu v měsíci květnu boudou v Sepekově májové mše svaté.

Od 17.30 hod bude možné přijmout svátost smíření, od 18.00 hod bude následovat mše svatá a modlitba růžence. Úmysl mše svaté a modlitba růžence budou na přání Svatého otce Františka za ukončení pandemie a za obnovení sociálních a pracovních aktivit.