Modlitba k poutím do Sepekova

Pane Ježíši, na přímluvu Panny Marie,
Tvé i naší Matky, žehnej našemu
otci biskupovi Vlastimilovi,
při návštěvě naší farnosti a poutního místa.
Ať jeho příchod je znamením pokoje
a evangelní radosti.
Ať nás povzbudí a ať i on spolu s námi
načerpá sílu k životu ve službě Tobě i druhým.
Ať všichni o těchto poutích
prožijeme opravdovou radost,
kterou poneseme dál těm,
ke kterým jsme posláni
a s kterými sdílíme život. Amen.

Otče náš…., Zdrávas Maria….