Opat Daniel v Sepekově

V neděli 21. října 2018 při příležitosti misijní neděle bude v kostele Jména Panny Marie v Sepekově sloužit mši svatou v 11:00

J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem.,

strahovský opat

Všichni jste srdečně zváni!