Sepekovské poutě 2021

PRVNÍ POUŤ

Sobota 11. září

18:00 –  mše sv. P. Viktor Jakovič, farní vikář farnosti Písek

Neděle 12. září

 8:00 –  mše sv. P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem

10.30 –  slavná mše svatá, Rmus. D. Michael Josef Pojezdný, O. Praem, emeritní strahovský opat

15:00 – poutní požehnání

DRUHÁ POUŤ

Sobota 18. září

18:00 – mše sv. za nová duchovní povolání

Neděle 19. září

 8:00 – mše sv. P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem

10:30 – slavná mše svatá – P. Mikuláš Selvek, O. Praem, emeritní sepekovský děkan

15:00 – poutní požehnání

Příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

Sbírky budou věnovány na rekonstrukci fary.

Všichni jste srdečně zváni!

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti

Každou sobotu v měsíci květnu boudou v Sepekově májové mše svaté.

Od 17.30 hod bude možné přijmout svátost smíření, od 18.00 hod bude následovat mše svatá a modlitba růžence. Úmysl mše svaté a modlitba růžence budou na přání Svatého otce Františka za ukončení pandemie a za obnovení sociálních a pracovních aktivit.