Milevský smíšený sbor

Farnost Sepekov vás srdečně zve na koncert

Milevského smíšeného sboru při příležitosti

  1. výročí vzniku Československa

v neděli 21. října 2018 v 16:00 v kostele Jména Panny Marie v Sepekově.

Vstupné dobrovolné.

Opat Daniel v Sepekově

V neděli 21. října 2018 při příležitosti misijní neděle bude v kostele Jména Panny Marie v Sepekově sloužit mši svatou v 11:00

J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem.,

strahovský opat

Všichni jste srdečně zváni! 

 

Farnost Sepekov hledá

Staré fotografie, dokumenty týkající se poutního místa v Sepekově. Pokud máte nějaké materiály, napište nám na email krajc@klastermilevsko.cz nebo zavolejte 777 617 127.