Velikonoce v Sepekově

Zelený čtvrtek – 16:30 mše svatá na památku Večeře Páně (po mši adorace v Getsemanech)

***

Velky pátek – 17:30 Velkopáteční obřady

(den přísného postu)

***

Bílá sobota – 18:00 Velikonoční vigilie – mše svatá

***

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 11:00 mše svatá s žehnáním pokrmů

Hod Boží velikonoční

***

Velikonoční pondělí – 11:00 mše svatá


Přeji všem pokojné a požehnané velikonoční svátky.

Mikuláš

KŘÍŽOVÁ CESTA

Farnost Sepekov vás srdečně zve nakřížovou cestu

se svíčkami v ambitech kostela v Sepekově

v pátek 23. března 2018 v 19:30

 Svíčky budou k dispozici nebo můžete přinést i svoje. Doporučuji v kelímku.

První sobota v Sepekově

  1. dubna 2018

Hlavní celebrant:

  1. Christian Martin Pšenička, O. Praem.,

vicerektor kněžského semináře v Praze

Program:

16:15 růženec – možnost svátostí smíření

17:00 mše svatá

V závěru mše svaté adorace a svátostné požehnání.

Srdečně jste zváni!

Farnost Sepekov hledá

Staré fotografie, dokumenty týkající se poutního místa v Sepekově. Pokud máte nějaké materiály, napište nám na email krajc@klastermilevsko.cz nebo zavolejte 777 617 127.