První sobota v Sepekově

První sobota v Sepekově

3. března 2018

Hlavní celebrant:
novokněz P. Pavel Bicek, kaplan z Č. Budějovic

Program:
16:15 modlitba růžence a možnost zpovědi
17:00 mše svatá

Po mši svaté novokněžské požehnání.

Srdečně jste zváni!

VÁNOCE V SEPEKOVĚ

V neděli 24. 12.      Štědrý den23:00 vánoční mše svatá za živé a + dobrodince

pondělí 25. 12.    Slavnost Narození Páně11:00 mše svatá za farníky

úterý 26. 12.        Svátek sv. Štěpána – jáhna a prvomučedníka – 11:00 mše svatá

neděli 31. 12.      Svátek sv. Rodiny11:00 mše svatá s obnovou manželského slibu a na závěr mše sv. Te Deum a svátostné požehnání

pondělí 1. 1.       Slavnost Matky Boží Nový rok – 11:00 mše svatá

sobotu 6. 1.         Zjevení Páně – První sobota – 17:00 mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla – P. Gorazd z Želiva – novokněz

neděli  7. 1.        Křest Páně 11:00 mše svatá

 

Přeji vám pokojné Vánoce a požehnaný Nový rok!

ADVENT V SEPEKOVĚ

neděli 17. 12. – 11:00 mše svatá a možnost svátostí smíření.

sobotu 23. 12. – 18:30 mše svatá při svíčkách (4. adventní neděle). Zpívá místní schóla. Po mši svaté setkání na faře.

neděli 24. 12. mše svatá dopoledne nebude, bude až vánoční ve 23:00.

(Dopoledne je možné navštívit bohoslužbu v Milevsku v 8:00 v bazilice. Případně v sobotu 23. 12. v 18:30 mše svatá při svíčkách je s nedělní platností.)

*********************************************************************************************************

Během adventu budete mít možnost v kostele podpořit Domácí hospic Athelas v Písku. Děkujeme za podporu!!!