Prohlídky

Prohlídka kostela pro skupiny poutníků je možná po předchozí domluvě min. 14 dní dopředu s P. Mikulášem (775 348 346).

Jednotlivci mají možnost se podívat dovnitř půl hodiny před bohoslužbou a to bez výkladu.

Pro předem neohlášené zájemce prohlídka není možná z časových a organizačních důvodů.

Děkujeme za pochopení!