První sobota v Sepekově

První sobota v Sepekově

3. března 2018

Hlavní celebrant:
novokněz P. Pavel Bicek, kaplan z Č. Budějovic

Program:
16:15 modlitba růžence a možnost zpovědi
17:00 mše svatá

Po mši svaté novokněžské požehnání.

Srdečně jste zváni!