První sobota v Sepekově

5. května 2018

Hlavní celebrant:
P. Norbert František Vehovský, O. Praem.,

Program:
16:15 růženec – možnost svátostí smíření
17:00 mše svatá a májová

(Při mši svaté zazní mariánské písně ze Sepekova v podání schóly Hláska pod vedením Marie Farové.)

Srdečně jste zváni!