První sobota v Sepekově

  1. dubna 2018

Hlavní celebrant:

  1. Christian Martin Pšenička, O. Praem.,

vicerektor kněžského semináře v Praze

Program:

16:15 růženec – možnost svátostí smíření

17:00 mše svatá

V závěru mše svaté adorace a svátostné požehnání.

Srdečně jste zváni!