SEPEKOVSKÉ POUTĚ 2018

První pouť

Sobota 8. září – 18:00 mše sv. – P. Vojtěch Blažek, novokněz farnosti sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,
po mši svaté novokněžské požehnání

Neděle 9. září – 8:00 mše sv. – P. Mikuláš Selvek, O. Praem.,

10:30 slavná mše svatá

Mons. Vlastimil Kročil,
biskup českobudějovický

15:00 – poutní požehnání – zpěv dobovým mariánských písní sepekovských v podání Marie Farové a spol.

Druhá pouť

Sobota 15. září – 18:00 mše sv. – P. Metoděj Ján Lajčák O. Praem., novokněz kláštera v Nové Říši
po mši svaté novokněžské požehnání

Neděle 16. září – 8:00 mše sv. – P. Mikuláš Selvek, O. Praem.,

10:30 slavná mše svatá

P. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.
emeritní opat strahovský

15:00 – Te Deum a poutní požehnání a po něm tradiční mariánské zpěvy sepekovského chrámového sboru

Během poutí bude příležitost ke svátostí smíření.

Všichni jste srdečně zváni!