Stalo se

V červnu se uskutečnila pouť do Lurd. Poutníci s otcem Mikulášem a jáhnem Karlem sádlem odvezli Panně Marii Lurdské dar – svíci Panny Marie Sepekovské. K posvěcení svíce došlo na zahajovací poutní mši 6. 6. 2018 v 15:30 v Sepekově.

Krásnou svíci vytvořili bosé karmelitky z Prahy.

 


Křížová cesta při svíčkách

V pátek 23. 3. v 19:30 křížová cesta při svíčkách v ambitech poutního kostela.


První sobota v Sepekově

3. března 2018

Hlavní celebrant:
novokněz P. Pavel Bicek, kaplan z Č. Budějovic

Program:
16:15 modlitba růžence a možnost zpovědi
17:00 mše svatá

Po mši svaté novokněžské požehnání.


Varhaní koncert

V neděli 13. listopadu 2016 v 15:00 v kostele Jména Panny Marie v Sepekově

Účinkovali:

Karolína Janů – soprán

Vladimír Roubal – varhany

Jan Verner – trubka

Autoři: J. S. Bach, F. N. Seger, J. Haydn a další

Tento koncert byl uspořádán jako poděkování všem dobrodincům a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na restaurování vzácných sepekovských varhan.


Sepekovské poutě

Pouť je od slova putovat. Putujeme celý život, každý den za svými povinnostmi, na dovolenou, za přáteli. Pouť křesťanská nám, ale říká něco o smyslu pouti. Putujeme za Kristem. Proto po vzoru křesťanské pouti bychom měli proměnit naše každodení cesty za prací, na dovolenou i za přáteli v poutě za Kristem.

Pěkný článek o křesťanské pouti od kardinála Vlka: www.kardinal.cz

Invalid Displayed Gallery


 

Poutní zájezd do Říma ve dnech 18. – 24. 4. 2016 ke Svatým branám římských, papežských bazilik se úspěšně uskutečnil.

Počasí nám přálo, nikdo se neztratil, byli jsme velmi blízko papeži Františkovi při středeční generální audienci a zažili atmosféru živé a i mladé církve jak v Římě, tak v Padově i v Assisi. Mnoho lidí různých věkových kategorii, kteří s vírou proudili Svatými branami. Bylo to velmi povzbuzující i dojemné.

Cestou tam jsme navštívili Padovu, kde jsme také prošli Svatou bránou kostela sv. Antonína, kde jsme byli u jeho hrobu
a měli tam mši svatou.

Cestou z Říma jsme se zastavili na devět hodin v rodišti sv. Františka v Assisi, kde nám odpoledne hodně pršelo, ale zase jsme mohli být déle v kostelích a modlit se u hrobu sv. Františka i sv. Kláry.

Cesta autobusem – noční jízda se také zvládla. Díky CK – Palomino, paní Hendrychové, která nás prováděla a vše dobře zařídila pro naší spokojenost a dobrý průběh pouti a díky i dvěma řidičům Pavlům, kteří se vyznají a bezpečně nás všude dopravili bez bloudění a zaváhání.

Celou pouť jsme zahájili jako společenství 55 poutníků v milevské klášterní bazilice v pondělí 18. 4. ve 20:00 mši svatou
ke cti sv. Jana Pavla II., kterému jsem svěřil celou naší poutní cestu a věru, byl naším dobrých duchovním průvodcem
i přímluvcem. Na závěr pouti jsme měli mši svatou v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích ještě u poslední Svaté brány, kde nás ochotně přijali a připravili na mši svatou, kterou jsme měli ve 12:30. Po zpěvu Te Deum a modlitbách k získání plnomocných odpustků jsme se rozjeli domů a nesli si v srdci radost a pokoj i pro ty, ke kterým jsme se vraceli.

Díky všem za modlitby a také ujišťujeme, že jsme pamatovali na různých místech naší poutě, na vás všechny! Bohu díky!


 

Žehnání řidičům a jejich autíčkům

Invalid Displayed Gallery


V sobotu 9. dubna 2016 proběhl farní zájezd do Dobré Vody u Nových Hradů, Nových Hradů a Třeboně

Program:

  • Dobrá Voda – mše svatá a prohlídka poutního místa se Svatou bránou
  • Nové Hrady – prohlídka kláštera Božího milosrdenství
  • Třeboň – prohlídka pivovaru s ochutnávkou a s obědem v pivovarské restauraci

Duchovní doprovod P. Mikuláš a P. Pius


V těchto dnech probíhala v naší farnosti tříkrálová sbírka, děkujeme všem koledníkům i dárcům.