VÁNOCE V SEPEKOVĚ

V neděli 24. 12.      Štědrý den23:00 vánoční mše svatá za živé a + dobrodince

pondělí 25. 12.    Slavnost Narození Páně11:00 mše svatá za farníky

úterý 26. 12.        Svátek sv. Štěpána – jáhna a prvomučedníka – 11:00 mše svatá

neděli 31. 12.      Svátek sv. Rodiny11:00 mše svatá s obnovou manželského slibu a na závěr mše sv. Te Deum a svátostné požehnání

pondělí 1. 1.       Slavnost Matky Boží Nový rok – 11:00 mše svatá

sobotu 6. 1.         Zjevení Páně – První sobota – 17:00 mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla – P. Gorazd z Želiva – novokněz

neděli  7. 1.        Křest Páně 11:00 mše svatá

 

Přeji vám pokojné Vánoce a požehnaný Nový rok!