Velikonoce v Sepekově

Zelený čtvrtek – 16:30 mše svatá na památku Večeře Páně (po mši adorace v Getsemanech)

***

Velky pátek – 17:30 Velkopáteční obřady

(den přísného postu)

***

Bílá sobota – 18:00 Velikonoční vigilie – mše svatá

***

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 11:00 mše svatá s žehnáním pokrmů

Hod Boží velikonoční

***

Velikonoční pondělí – 11:00 mše svatá


Přeji všem pokojné a požehnané velikonoční svátky.

Mikuláš