SEPEKOVSKÉ POUTĚ 2018

První pouť Sobota 8. září – 18:00 mše sv. – P. Vojtěch Blažek, novokněz farnosti sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, po mši svaté novokněžské požehnání Neděle ...

Farnost Sepekov hledá

Staré fotografie, dokumenty týkající se poutního místa v Sepekově. Pokud máte nějaké materiály, napište nám na email krajc@klastermilevsko.cz nebo zavolejte 777...